การโฆษณาผ่านสื่อโดยใช้แอดโฆษณาตามรถยนต์ที่มีคนมองเห็นมากที่สุดต่อวัน